องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ติดตั้งป้ายรณรงค์ และป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยง


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ติดตั้งป้ายรณรงค์ และป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยง เพื่อรณรงค์ ให้ผู้ขับขี่ มีความตระหนักถึงความปลอดภัย การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการปีใหม่ไทย ตามโครงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21