องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการ " สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เข้ารับเกียตริบัตรยกย่องเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ " สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" และร่วมรับใบประกาศการประกวดรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย อำเภอด่านขุนทด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23