องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการ " สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เข้ารับเกียตริบัตรยกย่องเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ " สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" และร่วมรับใบประกาศการประกวดรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย อำเภอด่านขุนทด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21