องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุม สปสช. และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปรึกษาหารือจัดงานเจ้าพ่อขุนด่าน


วันที่ 19 มกราคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน รพ.สต.กุดพิมาน อาจารย์โรงเรียนในเขตพื้นที่ พนักงานส่วนตำบล สวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเข้าร่วมประชุม สปสช. และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปรึกษาหารือจัดงานเจ้าพ่อขุนด่าน

จัดทำสื่อโดย : อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23