องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีอัคคีภัยที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย


วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอขอบคุณนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีอัคคีภัยที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้แก่นายสมชัด ศิลปะชัย ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง

2023-04-21
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21