องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้นที่บ้านพิงพิมาน หมู่ 13


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กองช่าง อบต.กุดพิมาน ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด งานซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้นที่บ้านพิงพิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรของประชาชน

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15