องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้นที่บ้านพิงพิมาน หมู่ 13


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กองช่าง อบต.กุดพิมาน ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด งานซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้นที่บ้านพิงพิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรของประชาชน

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23