องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ตัดแต่งกิ่งไม้ ริมถนนสายข้างวัดกุดพิมาน


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กองช่าง อบต.กุดพิมาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 และ ประชาชนบ้านกุดพิมาน ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ริมถนนสายข้างวัดกุดพิมาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด ในการปักเสาพาดสายขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนประชาชน

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15