องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดเก็บขยะมูลฝอย สองข้างทางถนนสายด่านขุนทด – หนองกราด


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จัดเก็บขยะมูลฝอย สองข้างทางถนนสายด่านขุนทด – หนองกราด ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07