องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ติดตั้งป้ายรณรงค์ และป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยง


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ติดตั้งป้ายรณรงค์ และป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยง เพื่อรณรงค์ ให้ผู้ขับขี่ มีความตระหนักถึงความปลอดภัย การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการปีใหม่ไทย ตามโครงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07