องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


เข้าร่วม พิธีบวงสรวง ดวงทิพย์วิญญาณพ่อขุนทด ในงานสื่อสาร ประเพณี ตำนานพ่อขุนทด


วันที่ 26 มกราคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พร้อม อำเภอด่านขุนทด สวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเข้าร่วม พิธีบวงสรวง ดวงทิพย์วิญญาณพ่อขุนทด ในงานสื่อสาร ประเพณี ตำนานพ่อขุนทด

จัดทำสื่อโดย : อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช

#จังหวัดนครราชสีมา#กรมการพัฒนาชุมชน#CDD #ChangeForGood#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay #UNFAO#GlobalSoilPartnership#130ปีกระทรวงมหาดไทย#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน#พช_นครราชสีมา #CNS

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07