องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ วัดบ้านไร่


วันที่ 11 มกราคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับคณะกรรมการวัดบ้านไร่ นายอำเภอด่านขุนทดพร้อมคณะวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน,รพ.สต.กุดพิมาน,และชาวตำบลกุดพิมาน ร่วมต้อนรับ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเปิดโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ วัดบ้านไร่ และขอขอบคุณ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด กล่าวรายงาน พิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อสักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ให้เป็นสิริมงคลแต่ตนเอง ครอบครัว และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลกุดพิมาน เชิงพุทธศาสนา

#ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

#จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15