องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีอัคคีภัยที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย


วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอขอบคุณนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีอัคคีภัยที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้แก่นายสมชัด ศิลปะชัย ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง

#ทีว่าการอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

#จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07