องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ป่วยติดเชื้อ และ บ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ป่วยติดเชื้อ และ บ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 10 ราย ดังนี้ 1. บ้านไร่ จำนวน 1 ราย 2. บ้านกุดพิมาน จำนวน 1 ราย 3. บ้านโนนสะอาด จำนวน 7 ราย และ 4. บ้านโนนเจริญ จำนวน 1 ราย

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23