องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ อปพร. ในเขตพื้นที่ ได้มีความรู้ รองรับกรณีอาจเกิดเหตุ อัคคีภัยขึ้น ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ให้การสนับสนุนรถน้ำ รถดับเพลิงในการอบรมซ้อมแผนในครั้งนี้

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23