องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาตำบลกุดพิมาน


วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาตำบลกุดพิมาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยในองค์กร และป้องกันการทุจริตในองค์กร แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07