องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด


วันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด จัดกิจกรรมประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ของเจ้าพ่อขุนทด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเพณีปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความสามัคคี เสริมสร้างความ มีระเบียบวินัย ในองค์กร และ ต้องขอขอบคุณทุกท่านในการร่วมกิจกรรม ทำให้เรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรถแห่ดอกไม้พวงมโหตร ครอบเครื่องบูชาพ่อขุนทด

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07