องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมรทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องใน วันมาฆบูชา


วันที่ 6 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน ร่วมกิจกรรมรทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องใน วันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล พร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัย ป้องกันการทุจริตในการทำงาน และเป็น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 🙏 นับเป็นวันสำคัญวัน หนึ่งในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันซึ่งพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23