องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรม เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณ บ่อขยะดอนหนองคู ตามโครงการ “โคราชเมืองน่าอยู่ คนเข้มแข็ง ท้องถิ่นแข็งแรง”


วันที่ 5 เมษายน 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณ บ่อขยะดอนหนองคู ตามโครงการ “โคราชเมืองน่าอยู่ : คนเข้มแข็ง ท้องถิ่นแข็งแรง”

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07