องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการมหัศจรรย์ 100 วันแรกแห่งชีวิตประจำปี 2565


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพิมาน จัดโครงการมหัศจรรย์ 100 วันแรกแห่งชีวิตประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 - 2 ปี ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสร้างความรอบรู้สุขภาพ ด้านอาหาร และโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07