องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


เก็บรวบรวมขยะอันตราย (ของเสียอันตราย) จาก 15 หมู่บ้าน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี


วันที่ 15 กันยายน 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย (ของเสียอันตราย) จาก 15 หมู่บ้าน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07