องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นำโดยนางนาฏยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวบ้านใหม่แสนสุข จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอขอบคุณ อบจ.นครราชสีมา มอบให้ผู้พิการตำบลกุดพิมาน รายนางสาวประเทือง ขำมะลัง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข โดยได้รับเกียรติจากท่านวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ สจ. เป็นประธานในพิธีมอบ

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07