องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำปี 2565


วันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อฝึกทักษะอาชีพการทำขนมไทย เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชน และ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07