องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร


วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานร่วมกับปลัดอำเภอ กำนัน ตำบลกุดพิมาน พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ของประชาชนตำบลกุดพิมาน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07