องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา กุดพิมานเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 27-30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจัดกิจกรรม โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา กุดพิมานเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15