องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


นำรถบรรทุกน้ำออกดับไฟไหม้รามป่าหญ้าใกล้บ้านประชาชน


วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายงานป้องกัน นำรถบรรทุกน้ำออกดับไฟไหม้รามป่าหญ้าใกล้บ้านประชาชน ในเขตพื้นที่บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา





2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15