องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 06.15 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สวมใส่ชุดไทย เป็นประธานในพิธีจุดคบไฟงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 และปล่อยขบวบวิ่งคบไฟ จุดที่ 2 เริ่มต้นจากอำเภอด่านขุนทด ส่งต่อให้กับอำเภอสีคิ้ว โดยมีนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอด่านขุนทด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอด่านขุนทดร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลกุดพิมาน สวมใส่ชุดไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่อันเป็นค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้รายได้กระจายสู่ชุมชนชุมชนซึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ร่วมวิ่งคบไฟ เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของคุณย่าโม วีรสตรีของชาวโคราช

จัดทำสื่อโดย : อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23