องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการ ออกกำลังกาย กลุ่มผู้สูงอายุ


วันที่ 12 เมษายน 2566 นางนาฏธยาน์แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมานร่วมกับ ผู้นำชุมชน จัด กิจกรรมโครงการ ออกกำลังกาย กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยการหันมาออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจที่ดี โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะโรคเครียด และเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07