องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 2566


วันที่ 12 เมษายน 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ทั้งนี้ยังได้รับฟัง พบปะพูดคุย กับ ผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน รับทราบปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ ที่พี่น้องประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานต่อไป

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07