องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 20 กันยายน 2565  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน โดยวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด พร้อมจัดสรรวัคซีนฉีดสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07