องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


พิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ วัดบ้านไร่


วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับคณะกรรมการวัดบ้านไร่ ,อำเภอด่านขุนทด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ,ส.อบต.กุดพิมาน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน,รพ.สต.กุดพิมาน,และชาวตำบลกุดพิมาน ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ วัดบ้านไร่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในองค์กร เสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตว์ สุจริต พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน โดยมีนายอำเภอด่านขุนทดเป็นประธานในพิธี

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07