องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3


วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 15.30 – 18.30 น. คณะสงฆ์กลุ่ม 2 ต.กุดพิมาน ร่วมกับ อบต.กุดพิมาน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ประชาชน ณ วัดถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมแสดงธรรม เรื่องอิทธิบาท 4 หลักธรรมในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยพระปลัดทองปอนด์ สุวุฑฺโท เลขานุการเจ้าคณะตำบลพันชนะ กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และ กิจกรรมนั่งสมาธิ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมจำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07