องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off งดการเผาลดฝุ่น PM2.5


วันที่ 6 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ทำกิจกรรม Kick Off งดการเผาลดฝุ่น PM2.5

โดยมีกิจกรรมล้างถนนหน้า อบต. เพื่อเป็นการลดฝุ่น และกิจกรรมเก็บรวบรวมใบไม้แห้งเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักแทนการเผาทำลาย

พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันงดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07