องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2556-2558


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมตำบลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ณ ห้องประชุม อบต.กุดพิมาน เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2555
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23