องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบ งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสมน้อยพัฒนา - บ้านถนนหักใหญ่


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสมน้อยพัฒนา - บ้านถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามมาตรฐาน ที่กำหนด ป้องกันการทุจริต มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ในการ ตรวจสอบ สอดส่องดูแล เพื่อพัฒนา ชุมชน

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28