องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โครงการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โครงการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน นายหวน พามขุนทด ผู้สูงอายุและพิการ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย ให้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามนโยบายนายก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28