องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดทำงบประมาณที่ค้างอยู่ ให้แล้วเสร็จ และประชุมโครงการกิจกรรม


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ปลัด อบต. ประชุม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ เตรียมความพร้อม โครงการ งบประมาณ 2567 เตรียมความพร้อมในการ จัดทำงบประมาณที่ค้างอยู่ ให้แล้วเสร็จ และประชุมโครงการกิจกรรม ในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ที่จะต้องดำเนินการ พร้อมให้ความรู้เรื่องระเบียบ ข้อสั่งการทางราชการ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28