องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 อำเภอด่านขุนทด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น และ ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 1,500 ต้น ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองผักแว่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี และ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านขุนทด คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28