องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง


วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.กุดพิมาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประชาอาสา ณ ฝายบ้านกุดพิมาน (โนนขี้ตุ่น) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ โดย อบต.กุดพิมาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง มีผู้เข้าร่วมก่อสร้างฝายจำนวนกว่า 100 คน

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-08
2024-06-04
2024-05-17
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24