องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2577


วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อดำเนินการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2577

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28