องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2577


วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อดำเนินการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2577

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-08
2024-06-04
2024-05-17
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24