องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจถนน โครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบหมายให้ กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนน โครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ ดำเนินการ จัดทำไว้ และนำมา จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ ในการบริหารจัดการ การ การพิจารณาโครงการ และเพื่อการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23