องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พัฒนาอย่างต่องเนื่อง มอบหมายกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28