องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ดำเนินงานจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง


วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มอบงานเกษตร สำนักปลัด อบต.กุดพิมาน ดำเนินงานจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์สาธิตเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28