องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสมน้อยพัฒนา - บ้านโนนสง่า


วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสมน้อยพัฒนา - บ้านโนนสง่า ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามมาตรฐาน ที่กำหนด

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28