องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางนาฏธยา แสนประสิทธิ์นายก อบต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มอบ งานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต.กุดพิมาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดย อบต.กุดพิมาน ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด วัดดอนน้อย สภ.ด่านขุนทด รพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รพ.สต.กุดพิมาน ผู้นำชุมชนสมาชิกสภา คณะครูอาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28