องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กุดพิมาน ลงพื้นควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันที่ 7 พ.ย. 2566 นางนาฏธยาน์   แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก กรณีได้รับแจ้งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ราย ได้แก่ พื้นที่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 15 โดยดำเนินการควบคุมโรคด้วยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07