องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 2566


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ เลขานุการฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาสัมพันธ์ โครงการ งาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07