องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานธนาคารขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กุดพิมาน ร่วมกับโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) จัดประชุมคณะทำงานธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อติดตามการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล และเตรียมเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07