องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมปรับเกรดถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่


        วันที่ 21 ธันวาคม 2566 อบต.กุดพิมาน โดยนางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต. ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมปรับเกรดถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. สายนานายประเทือง – นานางสาริศา 2. สายสามแยกนายเสรี - ตำบลหนองบัวตะเกียด และ 3. สายเลียบคลองส่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ - หนองบัว ตำบลหนองบัวตะเกียด รวมระยะทางประมาณ 3,700 เมตร

        ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและบุคลากร จาก อบจ.นครราชสีมา จึงขอขอบพระคุณท่านนายก อบจ.นครราชสีมา สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา และ ท่าน สจ.ธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์ มา ณ โอกาสนี้

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07