องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567


วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร หน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาสัมพันธ์ โครงการ งาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทำความสะอาด เก็บขยะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07