องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2567 นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรกรณีสัตว์ (โค) ตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Shin disease :LSD) จำนวน 1 ราย สัตว์ (โค) ตาย จำนวน 2 ตัว

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07