องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่จุดเสี่ยง และ ถนนสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 6


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่จุดเสี่ยง และ ถนนสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ลดอบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07